MÔN SINH HỌC – LỚP 12 | ÔN TẬP: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 12

Bài giảng: Ôn tập: Giới thiệu chung về thế giới sống; sinh học tế bào; sinh học vi sinh vật

Giáo viên: Vũ Thị Sen – THPT Trần Nhân Tông