Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

MÔN SINH HỌC – LỚP 12 | ÔN TẬP: SINH HỌC CƠ THỂ

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 12

Bài giảng: Ôn tập: Sinh học cơ thể

Giáo viên: Vũ Thị Sen – THPT Trần Nhân Tông