MÔN SINH HỌC – LỚP 12 | BÀI 44: CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 12

Bài giảng: Bài 44: Chu tình sinh địa hóa và sinh quyển

Giáo viên: Vũ Đình Lâm -THPT Kim Liên