MÔN SINH HỌC – LỚP 12 | DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 12

Bài giảng: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Giáo viên: Vũ Thị Sen – THPT Trần Nhân Tông