Sách giáo khoa tăng giá

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá của bốn bộ sách giáo khoa lớp Một theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đây là bốn bộ sách giáo khoa (SGK) nằm trong danh mục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để các nhà trường lựa chọn, sử dụng trong năm học 2020-2021.

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 10 cuốn có giá 179.000 đồng.

Bộ sách Chân trời sáng tạo gồm 9 cuốn có giá 186.000 đồng.

Bộ sách Cùng học để phát triển năng lực gồm 10 cuốn có giá 194.000 đồng.

Bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục gồm 9 cuốn có giá 189.000 đồng.

Còn Nhà xuất bản (NXB) Đại học Sư phạm và NXB Đại học Sư phạm TP.HCM kê khai SGK (bộ sách Cánh diều) giá 215.000 đồng.

Nếu tính theo giá bộ SGK lớp Một hiện hành của NXB Giáo dục Việt Nam sử dụng trong năm học 2019-2020 (đã tăng 16,9% so với những năm trước) là 54.000 đồng thì bộ SGK lớp Một mới do các NXB kê khai đều có giá tăng “chóng mặt” ở tất cả các cuốn.

Trong đó, cuốn SGK lớp Một năm học 2019-2020 có giá cao nhất là 14.000 đồng, thì cuốn SGK lớp Một mới, kê khai giá cao nhất là 36.000 đồng (bằng 257% giá hiện hành). Tương tự, cuốn sách hiện hành giá thấp nhất là 3.000 đồng thì cuốn SGK lớp Một mới giá thấp nhất là 11.000 đồng (bằng 366,6% giá hiện hành).

Đáng chú ý, cùng một môn học nhưng giá SGK lớp Một mới cũng được kê khai tăng “chóng mặt”. Ví dụ, SGK Tự nhiên và xã hội hiện hành giá 6.000 đồng thì cuốn tương tự của NXB Đại học Sư phạm có giá 28.000 đồng (bằng 466,6% giá hiện hành).

SGK Toán 1 (dùng chung cả năm) hiện hành có giá 13.000 đồng thì SGK Toán 1 mới của NXB Đại học Sư phạm có giá 35.000 đồng (bằng 269% giá hiện hành); còn NXB Giáo dục Việt Nam có một số cuốn tách làm hai, tập một giá 18.000-23.000 đồng và tập hai giá 17.000-20.000 đồng.

Lý giải về việc tăng giá sách gấp 3-4 lần, NXB Giáo dục Việt Nam cho biết giá sách được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố, đầu tiên là số cuốn sách trong mỗi bộ. Cụ thể, bộ sách giáo khoa lớp Một hiện hành chỉ gồm 6 cuốn, trong khi các bộ sách mới có 9 hoặc 10 cuốn (sách giáo khoa toán, tiếng Việt gồm 2 tập) sử dụng cho 8 môn học bắt buộc (tiếng Việt, toán, đạo đức, tự nhiên và xã hội, âm nhạc, mỹ thuật, hoạt động trải nghiệm, giáo dục thể chất).

Tiếp theo là chi phí tổ chức bản thảo, bao gồm chi phí nhuận bút (theo Nghị định 18/2014/NĐ-CP), biên tập, thiết kế, minh họa, chế bản, đọc góp ý, thẩm định đề cương chi tiết, bài mẫu, bản thảo, chi phí dạy thực nghiệm…

SGK mới cũng đòi hỏi đầu tư kỹ lưỡng trong công tác tập huấn và triển khai biên soạn, biên tập, thiết kế – chế bản, thực nghiệm. Việc thực nghiệm sách giáo khoa cũng được thực hiện qua nhiều vòng, trên nhiều đối tượng, ở nhiều địa bàn có điều kiện giáo dục khác nhau.

Mặt khác, theo NXB Giáo dục Việt Nam, khác với việc cả nước chỉ có một bộ SGK, khi có nhiều bộ sách cùng được xuất bản, sản lượng phát hành của mỗi bộ sẽ giảm đi, các khoản chi phí tổ chức bản thảo được phân bổ theo sản lượng đó sẽ cao hơn so với sách hiện hành. Ngoài ra, chi phí vật tư, công in, chi phí lưu thông, bán hàng, chi phí tích hợp công nghệ 4.0 cũng tác động đến giá SGK.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2020, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi những đơn vị đang chuẩn bị xuất bản SGK mới là NXB Giáo Dục Việt Nam, NXB Đại Học Sư Phạm, NXB Đại Học Sư Phạm TP.HCM đề nghị không tăng giá SGK so với SGK hiện hành.

Theo đó, các NXB thực hiện kê khai giá theo Luật giá năm 2012. Trong đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, trình Chính phủ mức giá kê khai SGK theo chương trình giáo dục phổ thông mới đảm bảo không vượt mức giá kê khai bộ SGK của NXB Giáo dục Việt Nam đã bán ra thị trường cho năm học 2019-2020, vận dụng định mức biên soạn của bộ SGK hiện hành để rà soát mức giá kê khai của các bộ SGK mới thực hiện.

Bộ này đề nghị các NXB tham gia công tác biên soạn, in ấn, phát hành SGK mới phải kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, chủ động triển khai các biện pháp chi phí, xác định giá SGK đảm bảo nguyên tắc cân đối hài hòa giữa lợi ích kinh tế doanh nghiệp và mục đích phục vụ xã hội.

Theo báo Phụ Nữ TPHCM