Sắp xếp theo:

Vì sao căn cứ vào Mặt Trăng có thể biết được thời tiết?

Vì sao khí quyển có hiện tượng “triều”?

Vì sao rađa có thể đo được bão, mưa giông và gió lốc?

Vì sao không khí lạnh ra đến biển thì dần dần giảm yếu?

Vì sao không khí lạnh có lúc đi xuống phía Nam, có lúc lại trở rét đậm, rét hại?

Vì sao khi triều lạnh mới đến có lúc mưa hoặc tuyết rơi, nhưng có lúc trời trong sáng?

Triều lạnh được hình thành như thế nào?

Vì sao gọi Mỹ là “Quê hương gió rồng cuốn”?

Vì sao lại sản sinh gió rồng cuốn?

Vì sao cơn lốc sau khi đổ bộ vào đất liền giảm yếu rất nhanh, còn mưa giảm chậm?

Vì sao nửa bên phải của hướng tiến cơn lốc là nửa nguy hiểm?

Vì sao căn cứ hướng gió lại có thể phán đoán được phương vị của trung tâm cơn lốc?

Vì sao đường chuyển dời của gió lốc có quy luật nhất định?

Tuy cùng mùa quá độ ấm lạnh, nhưng vì sao mùa thu gió lốc nhiều hơn mùa xuân?

Vì sao trên biển nhiệt đới sản sinh gió lốc?

Vì sao thành phố Tapan Tân Cương gió đặc biệt mạnh?

Vì sao eo biển Đài Loan mùa đông và mùa xuân thường nổi gió đông bắc mạnh?

Vì sao trong thành phố lại xuất hiện gió nhà cao tầng?

Vì sao gió thổi lại có trận mạnh trận yếu?

Vì sao gió tây bắc đặc biệt lạnh?