Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Cách phát âm s es

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn

Cách phát âm s es mẹo

Để có cách đọc tốt trong tiếng Anh bạn cần quan tâm đến nhiều trong tiếng Anh. Mong muốn đọc sao cho giống với những người bản ngữ, chuẩn xác và đúng nhất. Cách phát âm s es cũng là cách mà Vietlearn muốn giúp bạn nâng cao khả năng phát âm về tiếng Anh.

Có ba cách để đọc s es

Cách đọc s trong tiếng Anh

Các âm vô thanh bao gồm: /f/, /t/, /k/, /p/, /θ/. Và sau đuôi ký tự: -f, -t, -k,-p và -th – đối với âm vô thanh.

Nếu âm cuối của một từ là âm câm (âm không được phát ra) thì khi thêm -s, -es. Âm câm là âm sử dụng môi để phát âm thay vì từ cuốn họng.

Từ vựng Phiên âm Nghĩa

Works /wə:ks/ Làm

Stops /stɑːps/ Dừng lại

Laughs /læfs/ Cười phá lên

Cats /kæt/ Con mèo

Phát âm là /iz/

Tận cùng thường là các chữ cái -sh, -ce, -s, -ss, -z, -ge, -ch, -x …

Từ tận cùng bằng các phụ âm gió sau: /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /dʒ/, /ʒ/

Từ vựng Phiên âm Nghĩa

Kisses /kisiz/ Hôn

Washes /wɑːʃiz/ Rửa

Boxes /bɒksiz/ Hộp

Classes /kræ∫iz/ Lớp

Nếu âm cuối của một từ là một âm phát ra tiếng (ngược lại âm câm) thì tận cùng của từ đó phát âm là /z/, Từ tận cùng bằng các nguyên âm và âm hữu thanh còn lại. Phát âm là /z/

Từ vựng Phiên âm Nghĩa

Reads /readz/ Đọc

Dreams /dri:mz/ Giấc mơ

Hugs /hʌgz/ Ôm

Bags /bægz/ Túi, cặp

Các trường hợp đặc biệt của phát âm s/es

Với danh từ houses: sau khi thêm hậu tố sẽ có cách phiên âm là /ˈhaʊ.zɪz/ thay vì /ˈhaʊ.sɪz/.

Để phân biệt cách phát âm s và es, phải dựa vào âm tiết cuối cùng trong phiên âm, khác với chữ cái cuối cùng của từ.

Eg: Dislike: tận cùng bằng e, nhưng có phiên âm /dɪˈslaɪk/ ⇒ Phát âm là /dɪˈslaɪks/.

Tax: tận cùng bằng x, nhưng có phiên âm /tæks/ ⇒ Thay vì thêm hậu tố s ta phải thêm hậu tố es. >> Taxes /tæksiz/

Trong các hình thức khác của “s” như dạng sở hữu, dạng viết tắt của “is” và “has”, ‘s’ đều được phát âm là /s/.

Cách phát âm ed đơn giản và dễ nhớ.

Lưu ý

Quy tắc thêm s hay es sau động từ

Những động từ tận cùng là : o,s,z,ch,x,sh ta thêm “es”

EX: dress – dresses ; go – goes….

Những động từ tận cùng là nguyên âm (u,e,o,a,i) + y, giữ nguyên y +s

EX: play- plays; say – says….

Những động từ tận cùng là : phụ âm + y, chuyển y thành i+es

EX: study – studies; supply – supplies.

– Động từ “have”: – I/you/we/they + have

– She/he/it + has

Cách phát âm sao cho đúng, các bạn nên cùng nhau học tập nhiều điều thú vị, cũng như những thông tin mong muốn của từng thông tin học tập cũng như mang đến những giá trị cho từng bài học. Vietlearn mong muốn sẽ giúp đỡ các bạn về việc học tập một cách hài hòa và hiệu quả trong tương lai của đất nước. Mỗi ngữ pháp cách