Chỉ một tinh hoàn cũng đủ

“Cháu 15 tuổi. Cách đây 2 năm, cháu ngã, bị sưng một tinh hoàn, được chữa trị kịp thời nên đã khỏi. Hiện giờ thấy nó nhỏ hơn bên kia, nom hơi lệch. Điều này có ảnh hưởng gì đến đường con cái không?”.

Không hề gì, nếu cháu không mắc thói xấu thủ dâm dẫn đến chỗ không quan hệ vợ chồng.

Với một tinh hoàn hoạt động bình thường, cháu vẫn có thể “con đàn cháu đống”, huống chi đây vẫn còn đủ cả bộ, tuy một bên có nhỏ hơn (do những chỗ bầm giập lành sẹo co kéo, trong khi những chỗ khác vẫn phát triển bình thường).