Chồng: Liệu có sự liên quan nào giữa kích thước của bộ ngực phụ nữ với tính khí của cô ta không?

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Không có sự liên quan nào cả. Điều đó vẫn còn là sự hồ nghi chung. Ngày nay, số phụ nữ muốn có cặp vú đồ sộ ngày càng tăng. Cặp vú thực sự trở thành biểu tượng của tình dục, bộ ngực lớn thì càng gây được ham muốn tình dục mạnh mẽ hơn.