Chồng: Tinh trùng sống được trong âm đạo được bao lâu?

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Chưa có biện pháp nào đo chính xác được quãng thời gian ấy. Ước tính khoảng từ 24 giờ đến 48 tiếng đồng hồ.