Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Dạng bài IELTS Reading True, False, Not Given là dạng bài như thế nào?

Dạng bài IELTS Reading True, False, Not Given là dạng bài như thế nào?

‘True, False, Not Given’ là dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh xác định thông tin được cho trong bài thông tin đúng hay là thông tin sai. Đây được xem là một trong những dạng bài khó nhất của bài đọc.

True: Khi ý kiến hoặc thông tin trong bài đọc tán thành, có tính chất xác thực cho mệnh đề cho sẵn

False: Khi ý kiến hoặc thông tin bài đọc phủ phận, trái ngược hoàn toàn với mệnh đề cho sẵn

Not Given: Khi không có thông tin hoặc thông tin không thể xác định được, không có đủ thông tin để kết luận được thông tin trong mệnh đề cho sẵn.

Chiến lược làm bài đọc dạng TRUE/FALSE/NOT GIVEN

Chiến lược làm bài:

Luôn đọc kĩ hướng dẫn và chắc chắn rằng bạn biết được yêu cầu trả lời True/False/Not Given hay Yes/No/Not Given

Đọc tất cả câu hỏi một cách cẩn thận, cố gắng hiểu toàn câu có nghĩa gì hơn là đơn giản chỉ gạch chân những từ khoá. Cẩn thận những từ định lượng như ‘some’ hay ‘always’

Cố gắng suy nghĩ những synonyms nào có thể xuất hiện trong bài đọc. Nó sẽ giúp bạn xác định phần bài đọc cần đọc.

Xác định những câu hỏi với những phần bài đọc tương ứng.

Tập trung câu hỏi cho trước lần nữa và sau đó cẩn thận đọc phần bài đọc tương ứng để xác định phần cho trước đó đúng hay sai. Luôn nhớ rằng nghĩa nên chính xác hoàn toàn với câu hỏi nếu nó là câu đúng.

Gạch chân dưới những từ cho bạn câu trả lời, nó giúp bạn tập trung và bạn có kiểm tra lại sau. Thêm một lần nữa để ý đến các từ định lượng trong bài đọc.

Nếu bạn không thể tìm câu trả lời, đánh dấu ‘Not Given’ và chuyển đến câu tiếp theo.

Nếu bạn không chắc chắn, hoặc không thể tìm câu trả lời cũng hãy đánh dấu “Not Given”.

Những lỗi sai thường gặp:

Vấn đề lớn nhất ở đây là sự lựa chọn “Not Given”. Hầu hết thí sinh không quen thuộc với việc trả lời câu hỏi như thế này và nó gây ra nhiều rắc rồi vì các bạn không biết thông tin mình cần tìm kiếm là gì. Chúng ta cũng dành quá nhiều thời gian để chắc chắn rằng câu đó chính là “not given” và điều đó thì ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình làm bài còn lại.

Thí sinh đôi khi cũng thất bại trong việc hiểu chính xách những mệnh đề cho trước thực sự nghĩa là gì và do đó không thể xác định là nó đúng hay sai. Dành quá nhiều sự tập trung lên từ khoá thay vì hiểu xem nghĩa toàn câu ấy là như thế nào.

Một lỗi phố biến nữa là các bạn tìm ra keywords trong các mệnh đề cho sẵn rồi lại cố tìm chính xác những từ ấy trong bài đọc. Các bạn có thể làm như vậy nhưng thường thì trong bài đọc người ta sẽ sử dụng synonyms thay thế.

Các tips làm bài hiệu quả:

Hãy bỏ qua những điều bạn không biết rõ về chủ đề cũng đừng suy nghĩ sâu xa, hãy chỉ dừng lại những điều bạn đọc được ở trong bài test mà thôi.

Xác định những từ định lượng xuất hiện cả trong các câu mệnh đề cho sẵn ví dụ: some, all, mainly, often, always,…Những từ này là để kiểm tra việc bạn có đọc trọn vẹn cả câu không vì nó có thể thay đổi toàn bộ ý nghĩa của câu. Ví dụ: ‘Coca-cola has always made its drinks in the U.S.A.’ có nghĩa khác với ‘Coca-Cola mainly made its drinks in the U.S.A.’

Cẩn thận khi bạn nhìn thấy các động từ làm hạn định cho mệnh đề như suggest, claim, believe and know. Ví dụ: ‘The man claimed he was a British citizen’ và ‘The man is a British citizen’ có nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Đừng chỉ đọc lướt và đọc quét để tìm ra đáp án cuối cùng. Bạn phải đọc cẩn thận phần chính xác của bài đọc để hiểu được ý của tác giả.

Đừng chỉ đi tìm những từ giống y hệt với mệnh đề, bạn phải tìm synomyms và các cụm paraphrased. Nhớ rằng bạn đang nối nghĩa chứ không phải nối từ.

Nếu bạn không thể tìm những thông tin mà bạn cần thì nó có thể là ‘Not given’. Đừng tốn thời gian để tìm những thông tin không có trong bài đọc.

Nếu bạn không biết đâu là đáp án thì hãy ghi ‘Not given’. Bạn không biết vì có thể đáp án không có ở đó.

Đáp án xuất hiện lần lượt theo vị trí nó xuất hiện trong bài đọc. Đừng tốn thời gian đọc lại chỉ đọc tiếp thôi.

Yes/No/Not Given có một chút khác vì nó giải quyết với opinions. True/False/Not Given lại giải quyết với facts.

Ví dụ về dạng bài đọc TRUE/FALSE/NOT GIVEN

Ví dụ:

More than ten years ago, while taking the temperature of the universe, astronomers found something odd. They discovered that a patch of sky, spanning the width of 20 moons, was unusually cold.

The astronomers were measuring the thermal radiation that bathes the entire universe, a glowing relic of the big bang. To gaze at this cosmic microwave background, or CMB, is to glimpse the primordial1 universe, a time when it was less than 400,000 years old.

The CMB blankets the sky, and looks pretty much the same everywhere, existing at a feebly cold temperature of 2.725 kelvins – just a couple degrees warmer than absolute zero. But armed with the newly launched WMAP satellite, the astronomers had set out to probe temperature variations as tiny as one part in 100,000. Born from the quantum froth that was the universe a half-moment after the big bang, those random fluctuations help scientists understand what the cosmos is made of and how it all came to be.

And standing out amidst those fluctuations was a cold spot. Over the years, astronomers have come up with all sorts of ideas to explain it, ranging from instrumental error to parallel universes. But now, they’re homing in on a prime suspect: an enormous cavern of emptiness called a cosmic supervoid, so big that it might be the largest structure in the universe.

According to theory, such a vast void, in which nary a star or galaxy exists, can leave a frigid imprint on the CMB. The answer to the mystery, then, might simply be a whole lot of nothing. Yet puzzles remain, and the case is far from closed. Primordial1 – ancient, existing a very long time.

Questions 1-5

Do the following statements agree with the information in the text? Mark them:

True if the statement agrees with the text

False if the statement does not agree with the text

Not Given if there is no information about this in the text

Astronomers often find something odd on the sky.

The CMB is the thermal radiation across the entire universe.

The CMB varies from extremely low to very high temperatures.

Investigation of fluctuations of temperature in the space help scientists to understand what the cosmos is made of.

Trả lời:

Ngay đoạn 1 chúng ta thấy ‘astronomers found something odd’ Nhưng không có đoạn nào nói rằng việc này được làm thường xuyên ‘often’. Vì thế đây được xem thông tin ‘Not Given’

  1. Trong đoạn 2 có đề cập ‘The astronomers were measuring the thermal radiation that bathes the entire universe, a glowing relic of the big bang. To gaze at this cosmic microwave background, or CMB…’ Vậy nên đây là thông tin đúng ‘True’
  2. Ở đoạn 3 có ghi ‘The CMB blankets the sky, and looks pretty much the same everywhere, existing at a feebly cold temperature of 2.725 kelvins’ do đó CBM tồn tại ở những nơi có nhiệt độ thấp vì vậy câu này có thông tin sai ‘False’
  3. Ở đoạn 3 chúng ta thấy ‘…those random fluctuations help scientists understand what the cosmos is made of…’ vậy nên đây là thông tin đúng ‘True’
  4. Trong đoạn 4 nói cho chúng ta việc giám sát vũ trụ là rất lớn nên nó có thể là cấu trúc lớn nhất trong vụ trụ, nhưng điều đó chưa được xác thực nên thông tin này là ‘Not Given’.