Sắp xếp theo:

Tại sao vật chất có vẻ đặc rắn trong khi nguyên tử hầu như là không gian rỗng?

Ta có biết được hình dạng thật sự của nguyên tử và phân tử trông như thế nào không?

Có bao nhiêu nguyên tử trong vũ trụ?

Vũ trụ đang giãn nở ra thành cái gì?

Trung tâm của vũ trụ ở đâu?

Nếu vũ trụ đang giãn nở, lực thúc đẩy nó giãn nở nằm ở đâu?

Kích thước ban đầu của vũ trụ khi nó được sinh ra là bao nhiêu?

Liệu có một nhiệt độ cao tối đa không?

Nếu như nói vũ trụ đang nở ra, tại sao chòm sao Tiên nữ lại dịch chuyển về phía chúng ta?

Khi chúng ta nhìn vào không gian, tại sao chúng ta không thấy được vụ nổ Big Bang?

Vũ trụ lớn cỡ nào, và tốc độ giãn nở của vũ trụ?

Làm thế nào để “không” có thể tự biến đổi thành “có”?

Chúng ta di chuyển trong vũ trụ nhanh cỡ nào?

Tốc độ của lực hấp dẫn là bao nhiêu?

Cái gì gây ra sức kéo của trọng lực?

Tại sao chỉ có các ngôi sao mới lấp lánh, còn mặt trăng và các hành tinh thì không?

Tại sao Sao Thổ là hành tinh duy nhất có các quầng sáng bao quanh?

Có phải bất kì kính viễn vọng nào cũng có thể thấy được dạng tròn của một ngôi sao?

Thật sự có một hành tinh X bên ngoài những hành tinh đã được biết hay không?

Lực hấp dẫn của các hành tinh đã được sử dụng như thế nào để tăng tốc các tàu thăm dò không gian?