Thật sự có một hành tinh X bên ngoài những hành tinh đã được biết hay không?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 12 – Arkady Leokum

Khả năng của việc có thêm một hành tinh nữa trong hệ mặt trời của chúng ta đã được nêu ra một thời gian ngắn sau phát hiện năm 1930 về Sao Diêm Vương (Pluto). Tuy vẫn còn tranh cãi về việc nó có xứng đáng là một hành tinh không thì cho đến nay nó cũng vẫn là “hành tinh” xa nhất được biết đến. Việc tìm kiếm Sao Diêm Vương đã được thúc đẩy bởi các sai lệch trong việc tính toán quỹ đạo của sao Thiên Vương (Uranus). Các tính toán này đưa ra giả thuyết rằng sao Thiên Vương đã bị kéo khỏi quỹ đạo bởi một hành tinh khác chưa được biết đến. Tuy nhiên, khi sao Diêm Vương được phát hiện, nó tỏ ra quá nhỏ và quá xa để tính toán các số liệu không thống nhất nhau- khiến các nhà thiên văn học suy đoán về sự tồn tại của một “hành tinh X” lớn hơn, cho dù nằm ở rất xa. Ý tưởng đó đã bị giáng một đòn mạnh trong thập niên 1980, khi phi thuyền Voyager 2 gửi về trái đất các số liệu mới giúp cho việc xác định khối lượng của các hành tinh bên ngoài. Khi các quỹ đạo của các hành tinh được tính toán lại nhờ vào các số liệu này thì mối nghi ngờ về sự tồn tại của một hành tinh X nào đó không còn nữa.