MÔN TIẾNG ANH – LỚP 12 | UNIT 9: CHOOSING A CAREER – SPEAKING

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 12

Bài giảng: Unit 9: Choosing a Career – Tiết 4: Speaking

Giáo viên: Nguyễn Bảo Trâm – THPT Chu Văn An