MÔN TIẾNG ANH – LỚP 12 | UNIT 8: THE WORLD OF WORK – L1&2

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh 12

Bài giảng: Unit 8: The World of Work (Lesson 1 & 2: Vocabulary & Reading)

Giáo viên: Nguyễn Bảo Trâm – THPT Chu Văn An