Có phải các lục địa đang di chuyển không?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Một nhà khoa học Đức, ông Alfred Wegener, lần đầu tiên, vào năm 1912, đã đưa ra lý thuyết về sự xê dịch và trôi giạt của các lục địa.

Ông chứng minh rằng than đá có mặt trên khắp cùng Bắc bán cầu, tuy nhiên than đá được hình thành do cây cối mọc ở những cánh rừng nhiệt đới. Và trong những phát biểu khác, ông nói bờ biển miền tây của châu Phi và bờ biển miền đông của Nam Mỹ rất giống nhau, như tuồng chúng bị tách rời nhau ra.

Wegener cho rằng rất cả các lục địa ban đầu đã kết hợp với nhau thành một mảng lớn. Sau đó chúng tách rời nhau ra như vị trí hiện nay. Hầu hết các nhà địa chất không đồng ý với ông bởi vì không ai nghĩ rằng lục địa lại có thể chuyển dịch.

Sau đấy, các nhà khoa học bắt đầu phân tích những gì có thể xảy ra. Một là nhiệt độ ở trong lòng đất tạo nên những dòng đối lưu làm cho lục địa di chuyển. Một số nhà khoa học ngày nay cho rằng lòng đại dương đang bị các dòng chảy kéo tách rời khỏi phần gốc của nó.

Vấn đề này vẫn chưa đạt được sự nhất trí. Các nhà vật lý địa cầu vẫn chưa chấp nhận ý tưởng ấy. Nhưng các nhà nghiên cứu địa chất dưới lòng đại dương chấp nhận điều đó. Nếu tất cả các nhà địa chất đều công nhận lý thuyết lục địa trôi nổi và đang xê dịch thì sẽ có một cuộc cách mạng lớn trong tư tưởng của chúng ta về khoa học trái đất.

Khoa học sẽ phải đưa ra những câu trả lời mới về khí hậu, cây cối và sinh vật phát triển như thế nào, núi non hình thành như thế nào và nhiều lãnh vực khác nữa.