MÔN TOÁN HỌC – LỚP 11 | GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ (TIẾT 1)

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Toán học- Lớp 11

Bài giảng: Giới hạn của hàm số (tiết 1)

Giáo viên: Nguyễn Ngọc Du – THPT Quang Trung