MÔN TOÁN – LỚP 11 | GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ (TIẾT 2)

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Toán học – Lớp 11

Bài giảng: Giới hạn của hàm số (Tiết 2)

Giáo viên: Nguyễn Ngọc Du – THPT Quang Trung