Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

MÔN TOÁN – LỚP 11 | HÀM SỐ LIÊN TỤC (TIẾT 1)

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Toán 11

Bài giảng: Hàm số liên tục (Tiết 1)

Giáo viên: Vũ Lan Anh – THPT Nguyễn Gia Thiều