MÔN HÓA HỌC – LỚP 10 | LƯU HUỲNH

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Hóa học – Lớp 10

Bài giảng: Lưu huỳnh

Giáo viên: Nguyễn Thị Tùng Diệp – THPT Thăng Long