Thế nào là định vị âm thanh?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Chúng ta hãy bắt đầu bằng tiếng dội. Khi một âm thanh bị dội ngược trở lại do gặp vật cản quá lớn, ta gọi âm thanh trở về đó là tiếng dội. Khi một tín hiệu vô tuyến bị dội ngược trở lại vì một vật cản, ta gọi tín hiệu trở về là tiếng dội vô tuyến. Sản xuất và tiếp nhận những tiếng vọng vô tuyến gọi là rada.

Một bộ máy rada sản xuất những tín hiệu vô tuyến. Rada gởi những tín hiệu vào không gian nhờ một cần ăng ten. Khi một tín hiệu vô tuyến đụng phải một vật, một phần của tín hiệu dội ngược lại qua ăng ten rada. Tín hiệu được nhận ở đấy như là một tiếng dội rada. Máy rada chuyển tiếng dội rada thành hình ảnh có thể thấy được.

Từ “sonar” (định vị âm thanh) gồm những từ như “Sound Navigation Ranging”. Sonar rất giống với rada. Sonar có thể dò tìm và định vị các vật dưới biển bằng tiếng dội. Vì tín hiệu vô tuyến không thể đi sâu xuống nước, thay vào đấy các bộ phận sonar sẽ sử dụng tín hiệu âm thanh.

Nếu so sánh với âm thanh bình thường, tín hiệu sonar cực mạnh. Hầu hết các bộ phận sonar phát đi những âm thanh mạnh gấp triệu lần một tiếng quát. Những tín hiệu âm thanh gửi đi theo từng nhịp. Mỗi nhịp kéo dài không quá một giây.

Ta có thể nghe được âm thanh của một số máy sonar. Có những tín hiệu sonar khác giống như âm thanh chó tru. Những âm thanh có tần số cao quá, lỗ tai người thường không nghe được. Nhưng trong máy sonar có bộ phận đặc biệt nhận những tiếng dội vọng về. Sau đấy, tiếng dội được dùng để định vị các vật ở dưới nước.

Sonar còn được dùng để dò tìm dầu trên đất liền. Một nhịp sonar được gởi vào lòng đất, tiếng dội trở về từ nhiều tầng đá, đất bên dưới sẽ giúp cho các nhà địa lý dự đoán cái gì đang nằm sâu dưới đất.