MÔN HÓA HỌC – LỚP 10 | HIĐRO SUNFUA, LƯU HUỲNH ĐIOXIT, LƯU HUỲNH TRIOXIT (T1)

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Hóa học – Lớp 10

Bài giảng: Hidro Sunfua, Lưu huỳnh Dioxit, Lưu huỳnh Trioxit (Tiết 1)

Giáo viên: Nguyễn Thị Tùng Diệp – THPT Thăng Long