MÔN HÓA HỌC – LỚP 10 | TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Hóa học – Lớp 10

Bài giảng: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Giáo viên: Nguyễn Thị Tùng Diệp – THPT Thăng Long