Sắp xếp theo:

Cậu bé Karl (Gauss) làm thế nào để tính tổng dãy số 1 + 2+ 3 +…+100?

Thêm dấu vào các chữ số của đồng hồ để tổng đại số của các con số bằng 0?

Thế nào là bài toán bức màn đẳng thức của các tổng số?

Bạn chọn tuỳ ý bốn số tự nhiên liên tiếp, thành lập tích của chúng và cộng thêm 1, không kể kết quả phép tính là bao nhiêu nhưng điều chắc chắn số nhận được sẽ là một chính phương.

Các phép toán số học được chia làm ba cấp: phép cộng, phép trừ là cấp một, phép nhân, phép chia thuộc cấp hai, phép luỹ thừa và khai phương thuộc cấp ba.

Câu hỏi này liên quan đến một câu chuyện cổ lí thú.

Làm thế nào biểu diễn một số thập phân tuần hoàn dưới dạng phân số?

Vì sao định lý thặng dư Trung Quốc có thể dùng để mã hóa máy tính?

Vì sao hai số hơn nhau không quá 2n lần trong 2n + 1 số tự nhiên khác nhau nhất định có hai số nguyên tố cùng nhau?

Vì sao trong ba số lẻ liên tiếp nhất định có hai số nguyên tố cùng nhau?

Liệu có thể có công thức tính số nguyên tố?

Có phải số các số nguyên tố là hữu hạn?

Vì sao số 1 không phải là số nguyên tố?

Vì sao người ta không nói đến ước số chung nhỏ nhất và bội số chung lớn nhất?

“Thế nào là sự nhảy vào “hố đen” của các con số?

Nếu bạn dùng đinh để đóng ghép ba thanh gỗ thành hình tam giác, thì hình dáng của khung gỗ này sẽ không thay đổi. Đó là nguyên lí “tính ổn định của hình tam giác”.

Nói chung với một quyển sách thì bề dài và bề rộng có tỉ lệ bằng bao nhiêu?

Thế nào là hiện tượng tuần hoàn trong các dãy số?

Cách tính nhanh các tích số của các con số gần với 10…, 100…, 1000…

Vì sao có thể tính nhanh một số dạng tích số?