Toán học

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học

Phương trình tích – Khái niệm, các bước giải và gợi ý cách giải

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Trong toán học, phương trình có chứa tích là kiến thức…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Khái niệm hai tam giác đồng dạng – Các trường hợp đồng dạng toán 8

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Trong toán học và đặc biệt là ở phần hình học,…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học

Định lí Ta lét trong tam giác và những hệ quả bạn cần biết

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Định lý Ta lét là một kiến thức rất quan trọng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Học tốt toán lớp 8

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Toán học là môn học rất quan trọng trong các chương…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học

Cách chia đa thức một biến đã sắp xếp – học tốt toán

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Ở trong chương trình toán lớp 8 chúng ta đã được…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học

Cách chia đa thức cho đơn thức – học tốt toán

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Những bài học của chương trình toán đại số lớp 8…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng 8 phương pháp – Toán học 8

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Các em học sinh lớp 8 hẳn đang trong quá trình…