Tổng hợp: Những câu nói hay bằng tiếng Anh (Có Dịch)

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn

Những câu nói hay bằng tiếng Anh. Những câu nói hay sẽ mang một ý nghĩa rất riêng, giúp cho khi bạn đọc sẽ để tạo dựng thêm động lực. Cuộc sống sẽ có nhiều sự thay đổi, có những câu nói hay bằng tiếng Anh mang lại nhiều điều thú vị, tiếp sức cho bạn.

Những câu nói tiếng Anh được yêu thích

I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself. – Albert Einstein (Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình.)

Life is short, smile while you still have teeth. (Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn còn răng.)

Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods.- C.S. Lewis (Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.)

Not how long, but how well you have lived is the main thing.– Seneca (Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.)

Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.– Mark Twain (Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.)

The best way to predict the future is to create it – Abraham Lincoln (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.)

Những câu nói tiếng Anh hay truyền cảm hứng

No challenge shall never know all its capabilities. – Goethe. (Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình.)

If you fall asleep now, you will dream. If you study now, you will live your dream. (Nếu bạn chợp mắt vào lúc này, bạn sẽ mơ. Nếu bạn bắt đầu việc học ngay bây giờ, bạn sẽ biến giấc mơ ấy thành sự thật.)

It’s those who are earlier than the others, those who put in more effort, who can enjoy the feeling of success. (Vấn đề không phải là ai sớm hơn ai, mà những người đặt nhiều nỗ lực hơn sẽ tận hưởng được cảm giác thành công.)

When today is over, it will never come back. (Ngày hôm nay qua đi sẽ không thể quay lại nữa.)

Nothing is so fatiguing as the eternal hanging on of an uncompleted task. – William James (Không gì mệt mỏi hơn cứ mãi lơ lửng với một công việc chưa hoàn thành.)

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success – Khuyết danh

Những câu nói hay bằng tiếng Anh về thành công

Strive not to be a success, but rather to be of value. (Hãy phấn đấu để mình có ích chứ không phải là để thành công)

To succeed in life, people need 2 things: confidence and ignorance. (Để thành công trong cuộc sống này, bạn cần hai điều : tự tin và ngu dốt)

Success isn’t final, failure isn’t fatal: it’s the courage to continue that counts. (Thành công không phải là kết quả cuối cùng, thất bại cũng không phải đường cùng, bạn can đảm đi tiếp mới là điều quan trọng nhất)

Develop success from failures. Failure and discouragement are 2 of the surest stepping stones to success. (Hãy trồng cây thành công từ những hạt thất bại. Thất bại và sự chán nản chính là bước đệm thúc đẩy bạn đến thành công)

I have not failed. I have just found 10,000 ways that will not work. (Tôi chưa hề thất bại, tôi chỉ tìm ra 10000 cách mà phát minh của tôi chưa hoạt động mà thôi)

The best way to succeed in this life is to act on the advice we give to others. (Cách tốt nhất mà ta có thể thành công trong cuộc đời này là hãy hành động như những gì ta khuyên nhủ người khác)

To be a winner, all you need to give is all you have. (Để trở thành người chiến thắng, bạn cần phải làm là cho đi tất cả những gì bạn có)

He has never been very successful. When opportunity knocks, he always complains about its noise. (Anh ta chưa bao giờ thật sự thành công vì mỗi lần cơ hội gõ cửa nhà anh ta thì anh ta lại đi phàn nàn về tiếng ồn của nó mà không biết tân dụng nó)

The key to success is to focus the conscious mind on things you desire not things you fear. (Chìa khóa để trở nên thành công là tập trung toàn bộ trí lực vào điều mà chúng ta khao khát chứ không phải là điều mà chúng ta sợ)

Những câu nói hay bằng Tiếng Anh về cuộc sống đáng suy ngẫm

Nothing in life is to be feared, it’s to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less. Cuộc sống không phải để sợ, mà là để hiểu. Chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống để làm vơi bớt mọi nỗi sợ hãi

How wonderful life is, now you are in the world. Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là bạn đã có mặt trên thế giới này.

What we think determines what happens to us, so if we want to change our lives, we need to stretch our mind. Những điều chúng ta nghĩ quyết định những điều sẽ xảy ra với chúng ta, và vì thế nếu chúng ta muốn thay đổi cuộc sống, chúng ta cần phải thay đổi từ cách suy nghĩ của chúng ta.

Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor. Cuộc sống là 1 giấc mơ cho những người khôn ngoan, là trò chơi cho những kẻ ngốc, là 1 vở hài kịch cho người giàu, là 1 bi kịch cho người nghèo.

Not everyone is meant to be in your future. Some people are just passing through to teach you lessons in life. Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống.

You’ll never be brave if you don’t get hurt You’ll never learn if you don’t make mistakes You’ll never be successful if you don’t encounter failure. Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

Life is short. Don’t be lazy. Cuộc sống ngắn lắm, vì thế đừng lười biếng

I have a simple philosophy: Fill what’s empty. Empty what’s full. Scratch where it itches. Tôi có một triết lý đơn giản đó là: lấp đầy những khoảng trống, làm trống những khoảng đầy và gãi những chỗ ngứa.

Don’t wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect. Đừng chờ đợi những khoảnh khắc tuyệt vời, hãy tự mình biến mọi khoảnh khắc trở nên tuyệt vời.

Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. – Lou Holtz. Cuộc sống có 10% là những gì xảy đến với chúng ta và 90% là cách chúng ta đáp lại những điều đó.

There are two ways to get enough: One is to continue to accumulate more and more.The other to desire less. Có 2 cách để bạn cảm thấy đủ đầy: Một là bạn cứ tiếp tục tích lũy nhiều và nhiều hơn nữa.Cách còn lại là ham muốn ít đi.

Life is a story make yours the best seller. Cuộc đời là một câu chuyên bán chạy nhất

Love conquers all. – Virgil. Tình yêu sẽ chiến thắng tất cả.

Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful. Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp.

Enjoy the little things in life, for one day you may look back and realize they were the big things. – Robert Brault. Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bởi vì một ngày bạn sẽ nhìn lại và nhận ra chúng là những điều thật sự lớn lao.

Hãy cùng Vietlearn đọc những câu nói tiếng Anh có ý nghĩa vô cùng và cùng nghe một bài nhạc không lời rồi cảm nhận mọi điều từ cuộc sống nhé! Vietlearn xin chúc các bạn sẽ luôn yêu thương mình v