Vợ: Âm vật của tôi là n làm thức tỉnh tình cảm về tình dục. Thưa bác sĩ, phải chăng đó là chức năng trực tiếp của nó?

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Không hoàn toàn như vậy. Để kích thích về mặt tình dục ở các em bé gái thì có thể đúng; nhưng ở những người phụ nữ lớn tuổi, điều này chỉ xuất hiện vào thời điểm hưng phấn cao độ. Điều đó diễn ra bởi đầu âm vật, cũng như đầu dương vật, có những đầu dây thần kinh hết sức nhạy bén. Ngoài ra, các đầu dây thần kinh này của âm vật có nhiều hơn nên cũng nhạy cảm hơn.

Do độ nhạy cảm cao, đa số các cô bé gái làm quen với cảm giác gợi dục trước hết thông qua âm vật. Đó có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân đẩy các cô gái trẻ tới việc thủ dâm.