Vợ: Làm sao người chồng biết được rằng anh ấy làm một cái gì đó không phải?

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Người đàn ông hay quan sát tự mình có thể phát hiện ra điều đó và sự phát hiện đó không uổng đối với anh ta. Đôi lúc phụ nữ làm cho đàn ông biết về điều đó. Cô ta không thể im lặng, chịu đựng mãi được. Vì điều đó chẳng có lợi gì, không một người đàn bà nào cần phải sợ khi nói cho chồng mình biết điều đó, rằng cô ta không có được khoái cảm. Tất nhiên, không nên làm điều đó một cách thô bạo, vì nó có thể gây ảnh hưởng về tâm lý đối với người chồng.