Vợ: Lẽ nào một phụ nữ lại có thể quan tâm tới vú của một phụ nữ khác. Điều đó luôn làm cho tôi thấy

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Có rất nhiều nguyên nhân. Mỗi trường hợp đều có những nguyên nhân đặc biệt. Trường hợp thường hay gặp là việc cho con ngừng bú mẹ quá sớm. Đứa trẻ không phản đối khi người ta tách nó khỏi vú mẹ. Kinh nghiệm này gây tác hại cho người phụ nữ trong tương lai và không phải mọi phụ nữ đều quên được điều đó.