Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Vợ: Một phụ nữ có thể có vài lần cực khoái trong một lần giao hợp được không?

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Người phụ nữ không những có thể, mà như tôi đã nói, điều đó đối với một số phụ nữ rất cần thiết, vì tạo ra cho họ sự thỏa mãn trọn vẹn.