Vợ: Nếu như người đàn ông không hiểu ý, trong trường hợp đó, người đàn bà phải làm gì?

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Tôi đồng ý rằng đó không phải lúc nào cũng là vấn đề đơn giản đối với phụ nữ. Nếu như người đàn ông chỉ nghĩ đến bản thân, thì cô ta có thể có những hành động kiên quyết hơn theo ý cô ta để có thể đem lại khoái cảm. Nếu như đàn ông phản đối, khi đó người vợ có thể kiên quyết hơn – tôi muốn làm điều đó. Trong các tình huống đó, các ông chồng cần phải đồng ý.