Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Vợ: Nghĩa là có thể rút ra kết luận rằng cách giải quyết chủ yếu đối với chứng xuất tinh sớm là sự kiên nhẫn?

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Đúng vậy. Ngoài ra, lúc nào phụ nữ cũng phải khuyến khích đàn ông bằng sự động viên, giúp đỡ. Không gì có thể gây bối rối cho đàn ông trong các trường hợp đó bằng sự phản đối chống lại các bước đi thận trọng, hoặc lấy làm tiếc về những trở ngại của phụ nữ. Tôi đảm bảo rằng, những lời nói đó sẽ gạt bỏ mọi cơ hội để giành được thắng lNgười phụ nữ, đặc biệt là người vợ, cần phải có ý thức rằng, cô ta sẽ được gì trong trường hợp thành công và động viên chồng bằng những lời lẽ an ủi. Sự thân ái đó có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng.