Vợ: Thưa bác sĩ, hiện tượng đó do đâu mà ra?

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Thường thì đó là kết quả của dạng này hay dạng khác của sự thờ ơ tình dục, như chúng ta đã nói.