Chồng: Lông mu có ý nghĩa thực tế nào không?

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Lông mu không hề có ý nghĩa quan trọng nào. Đó chỉ là một trong những dấu hiệu của thời kỳ trưởng thành về tình dục ở hai giới. Ở phương Đông, phụ nữ thường cạo lông mao vì những cách nhìn nhận theo thẩm mỹ.