Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Chồng: Như vậy, sự thử nghiệm chính là sự tự nhiên giữa vợ và chồng?

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Không chỉ tự nhiên, mà trong nhiều trường hợp còn là cần thiết. Nhiều phụ nữ không nhận được sự thỏa mãn tối đa, nếu như không sử dụng các tư thế khác.