Chồng: Ồ, chúng tôi không nghĩ rằng bác sĩ sẽ bàn luận về vấn đề đó với cả hai chúng tôi. Tôi thì thế nào cũng được, nhưng với vợ tôi có vẻ không được tiện lắm.

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Tôi không nghĩ thế. Không người phụ nữ bình thường nào lại không có vấn đề tình dục để bàn luận với chồng, bác sĩ hoặc với một nhóm người từ góc độ văn hóa, có khoa học. Cảm thấy mình có lỗi trong các điều kiện đó có nghĩa là thừa nhận một vài sai lệch như việc cấm đoán. Tôi sẽ nói chuyện này với cả hai người mới đúng hơn, có phải vậy không, thưa cô?