Giống hay không giống

“Cháu vừa mới lấy chồng. Trước đây, cháu yêu và đã có quan hệ với một người. Bây giờ cháu lo không biết đứa con sẽ sinh ra có giống người đó không?”.

Cháu nói không rõ, nên phải đặt ra hai tình huống để cháu tự liên hệ: 1. Nếu dạo ấy, cháu và “người đó” quan hệ vào thời điểm dễ thụ thai (ngày thứ 12 đến ngày thứ 14 của vòng kinh; ngày bắt đầu thấy kinh được coi là ngày thứ 1), hoặc sau đó cháu thậm thấy kinh, thậm chí xét nghiệm nước tiểu xác định có thai, thì “con cha cháu ông, không giống lông cũng giống cánh”, sớm hay muộn một số đặc điểm về ngoại hình của “người đó” thường sẽ rõ thêm nhiều hay ít. 2. Nếu thời điểm kia nằm vào khoảng an toàn, thì đứa con sắp tới của cháu sẽ không mang một đặc điểm nào của “người đó” cả, cho dù cháu vẫn nuối tiếc và ngày đêm tưởng nhớ anh ta!