MÔN HÓA HỌC – LỚP 11 | BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG. MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Hóa học – Lớp 11

Bài giảng: Benzen và đồng đẳng. Một số Hidrocacbon thơm khác

Giáo viên: Bùi Thị Thanh Hoa – THPT Nguyễn Gia Thiều