MÔN HÓA HỌC – LỚP 11 | HỆ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Hóa học – Lớp 11

Bài giảng: Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Giáo viên: Lê Thị Lan Anh – THPT Phan Huy Chú