MÔN HÓA HỌC – LỚP 11 | LUYỆN TẬP VỀ HIDROCACBON (TIẾT 1)

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Hóa học – Lớp 11

Bài giảng: Luyện tập về hidrocacbon (tiết 1)

Giáo viên: Nguyễn Thị Minh – THPT Việt Đức