MÔN HÓA HỌC – LỚP 11 | LUYỆN TẬP VỀ HIDROCACBON (T2)

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Hóa học – Lớp 11

Bài giảng: Luyện tập về hiđrocacbon (tiết 2)

Giáo viên: Vũ Thị Minh – THPT Việt Đức