Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

MÔN TOÁN HỌC – LỚP 10 |GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (TT)

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Toán 10

Bài giảng: Giá trị lượng giác của một cung (TT)

Giáo viên: Ngân Văn Kỳ – THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam