Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

MÔN TOÁN – LỚP 10 | LUYỆN TẬP: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 10

Bài giảng:Luyện tập: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Giáo viên: Ngân Văn Kỳ – THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam