MÔN TOÁN – LỚP 10 | PHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐƯỜNG THẲNG (TT)

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 10

Bài giảng: Phương trình của đường thẳng (TT)

Giáo viên: Nguyễn Đắc Thắng – THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam