MÔN TOÁN – LỚP 10 | BÀI: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC – TIẾT 1

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Toán 10

Bài giảng: Chương VI: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác (Bài: Cung và góc lượng giác – Tiết 1)

Giáo viên: Ngân Văn Kỳ – THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam