MÔN TOÁN – LỚP 11 | QUY TẮC ĐẠO HÀM (TIẾT 1)

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 11

Bài giảng: Quy tắc tính đạo hàm (tiết 1)

Giáo viên: Nguyễn Ngọc Du – THPT Quang Trung