MÔN TOÁN – LỚP 11 | QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM (TIẾT 2)

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 11

Bài giảng: Quy tắc tính đạo hàm (Tiết 2)

Giáo viên: Nguyễn Ngọc Du – THPT Quang Trung