Ngoại ngữ

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ Tiểu học

Từ vựng tiếng Anh về gia đình – Chủ đề gần gũi, trẻ học thêm vui

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Từ vựng tiếng Anh về gia đình Mong muốn cho các…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Các chủ đề tiếng Anh thông dụng – Chinh phục tiếng Anh không khó

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Các chủ đề tiếng Anh thông dụng Để nâng cao khả…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Các thứ trong tuần bằng tiếng Anh – Sự thú vị của ngôn từ

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Các thứ trong tuần bằng tiếng Anh Bạn đang băn khoan…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ Tiểu học

Trò chơi tiếng Anh lớp 5 – Học tập hiệu quả – Trẻ yêu tiếng Anh

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Trò chơi tiếng Anh lớp 5 Mong muốn tạo dựng Trò…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ Tiểu học

Game tiếng Anh lớp 2 – Trò chơi thú vị, mẹ cùng bé học tập hiệu quả

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Game tiếng Anh lớp 2 Việc để các bạn nhỏ học…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ Tiểu học

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 – Phong phú vốn từ vựng cùng con

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Từ vựng về Tiếng Anh…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Ngữ pháp cơ bản – Trợ động từ trong tiếng Anh (Auxiliary Verb)

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Trợ động từ hay còn được gọi là động từ “trợ…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ Tiểu học

Từ vựng học tiếng Anh lớp 3 – Kiến thức bổ ích giúp con học tốt

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Từ vựng học tiếng Anh lớp 3 Việc để cho trẻ…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Ngữ pháp cơ bản – Mạo từ trong tiếng Anh

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Mạo từ là thành phần câu thường xuất hiện với danh…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Ngữ pháp cơ bản – Các trạng từ trong tiếng Anh

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Trạng từ trong tiếng Anh: Phân loại, Vị trí, Chức năng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Ngữ pháp cơ bản – Tổng hợp các liên từ và cách sử dụng trong tiếng Anh

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Liên từ trong tiếng Anh là phần ngữ pháp quan trọng,…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Những lỗi thường gặp khi làm bài Gap Filling Summary Completion

Dạng bài đọc Gap Filling Summary Questions là dạng bài như thế nào? Dạng bài Gap Filling…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Dạng bài đọc Short Answer Questions là dạng bài như thế nào?

Dạng bài đọc Answer Questions là dạng bài như thế nào? Dạng câu hỏi Short Answer Question…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Dạng bài IELTS Reading True, False, Not Given là dạng bài như thế nào?

Dạng bài IELTS Reading True, False, Not Given là dạng bài như thế nào? ‘True, False, Not…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Video từ vựng 600 Từ vựng TOEIC– Lesson 47: Dentist’s Office – HocHay

Video từ vựng 600 Từ vựng TOEIC– Lesson 47: Dentist’s Office – HocHay Cùng HocHay học tiếng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Một số mẹo học tập hữu ích và hiệu quả giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu trong IELTS Reading

Bài thi IELTS Reading có gì đặc biệt? Reading là phần thứ hai của bài thi IELTS,…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Word Families 600 Từ vựng TOEIC – Lesson 20: Inventory

Read the following passage and write the words in the blanks below. adjusted discrepancies reflect subtracts automatically…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Words in Context 600 Từ vựng TOEIC – Lesson 19: Invoices

Video từ vựng 600 Từ vựng TOEIC– Lesson 19: Invoices – HocHay Cùng HocHay học tiếng Anh…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Word Practice 600 Từ vựng TOEIC – Lesson 17: Ordering Supplies

Read the following passage and write the words in the blanks below. diverse everyday obtained smooth enterprise…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Vocabulary Market Leader Pre-intermediate – Unit 1: Careers (TT)

Vocabulary Market Leader Pre-intermediate – Unit 1: Careers – HocHay D. Complete the sentences below with the…