Sắp xếp theo:

Vì sao khi tung đồng xu, số lần xuất hiện mặt sấp, mặt ngửa như nhau?

Vì sao các động tác “đứng nghiêm, quay phải, quay trái, đằng sau quay” lại có thể là đối tượng của toán học?

Thế nào là “giả thiết liên tục”?

Số nguyên và số chẵn có nhiều như nhau không?

Ở toán học sơ cấp, chúng ta đã biết 1 + 1 = 2. Nhưng khi học đến hệ đếm cơ số 2 thì 1 + 1 = 10 mà không phải là 1 +1 = 2, bởi vì trong hệ đếm cơ số 2 không có chữ số 2.

Vào năm 1859, nhà toán học Anh Hamintơn (Hamilton) đã công bố một bài toán khá lí thú làm nhiều người đã phải bỏ nhiều công sức để giải nó.

Thế nào là bài toán vẽ liền một nét?

Bài toán 36 sĩ quan là gì?

Thế nào là bài toán “Nữ sinh Cachơman”?

Thế nào là bài toán bản đồ có bốn màu?

Thế nào là định lí lớn Ferma?

Thế nào là dự đoán Goldbach?

Từ khoá:Hình học Euclide; Hình học phi Euclide.

Vì sao lại sinh ra hình học phi Euclide?

Vì sao Hi Lạp cổ đại lại đạt được thành tựu toán học hết sức rực rỡ?

Sao Hải vương được phát hiện nhờ toán học như thế nào?

Vì sao vận trù học lại được sinh ra trên chiến trường?

Sự thật lịch sử chứng minh rằng nếu nước nhà hùng mạnh, kinh tế phát triển, thế nước phồn vinh, tất nhiên trình độ toán học sẽ theo đó mà phát triển cao.

Vào năm 332 trước Công nguyên, quốc vương Maxeđoan Alexandre đại đế chính phục Ai Cập và đã xây dựng thành phố lớn

Trong hình học phẳng có định lí nổi tiếng: Trong một tam giác vuông tổng bình phương các cạnh của góc vuông bằng bình phương cạnh huyền.