MÔN SINH HỌC – LỚP 10 | BÀI 19: GIẢM PHÂN

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 10

Bài giảng: Bài 19: Giảm phân

Giáo viên: Trần Tuấn Anh – THPT Lý Tử Tấn